Noodhulp blijft noodzakelijk en kan beter

Helaas blijft er behoefte aan incidentele hulp bij natuurrampen of conflicten – te vrezen valt dat deze behoefte als gevolg van klimaatverandering alleen maar groeit. Nederland koestert zijn voortrekkersrol op dit vlak en investeert in voedsel, in opvang, in nood sanitair en onderdak van vluchtelingen. Er is nog steeds een tekort aan deze middelen of diensten en nog te vaak komen deze te laat om de nood te lenigen. Door sneller ter plaatse te zijn of zelfs op nood te anticiperen, waarbij bijzondere aandacht is voor de kwetsbare positie van vrouwen, meisjes en LHBTI’ers, kan veel leed, maar kunnen ook veel kosten voorkomen worden.

Nederland investeert meer en in overleg met internationale partners ontwikkelen we methoden waarmee we sneller en beter hulp kunnen bieden, bijvoorbeeld door op strategische plaatsen voorraden aan te leggen of door specifieke oplossingen voor sanitair, licht of waterzuivering te laten ontwikkelen. Nederland maakt daarom Jordanië en Libanon focuslanden.