Nieuwe arbeidsmarkt

Door de digitale transitie zal de economie fundamenteel van karakter veranderen. Banen in de productie verdwijnen, terwijl de kenniseconomie en platformeconomie groeit. Automatisering en robotisering maken productie steeds efficiënter, een beweging die al vele generaties plaatsvindt. Ook hoogwaardige arbeid wordt deels door automatisering of artificiële intelligentie vervangen en de maakindustrie wordt steeds technisch complexer. Er zullen andere vaardigheden worden gevraagd. Dit kan al op korte termijn grote consequenties voor de arbeidsmarkt en specifieke beroepen hebben. Het proberen innovatie tegen te houden is geen antwoord. Er zullen banen verdwijnen, maar ook weer nieuwe banen terugkomen. Zo hebben bijvoorbeeld bij NedCar in Born of Philips in Drachten duizenden mensen een baan, doordat robots de productie van auto’s en scheerapparaten in Nederland juist rendabel houden.

D66 zet in op een economie en arbeidsmarkt waarin mensen wendbaar en weerbaar zijn en waar het eenvoudig is nieuwe werkgelegenheid te creëren. Dit gaat niet vanzelf. Het vraagt onder andere om een leven lang leren waarin we investeren in het opbouwen van nieuwe digitale vaardigheden, maar ook aandacht hebben voor de mensen die moeite hebben met de snelle ontwikkelingen en mensen die hun baan verliezen. Er moet ruimte zijn voor experimenten met nieuwe vormen van werkverdeling.