Ook niet-biologische ouders zijn echte ouders

Door medische vooruitgang kunnen steeds meer mensen een kind krijgen. Soms komt het voor dat meer dan twee personen betrokken zijn bij de geboorte van een kind, bijvoorbeeld twee wensmoeders met een donorvader of twee wensvaders met een draagmoeder. Het huidige personen- en familierecht staat echter niet toe dat meer dan twee personen juridisch ouder zijn van het kind. D66 vindt dat dit moet veranderen. Ouderschap is meer dan alleen een biologische relatie. Het gaat erom dat mensen zich duurzaam betrokken bij en verantwoordelijk voelen voor een kind. Dit kan volwaardig wanneer dat gepaard gaat met alle wettelijke verantwoordelijkheden. Als de donorvader, zijn partner en wellicht ook de draagmoeder het kind met liefde, zorg en aandacht willen opvoeden, dan verdienen zij de mogelijkheid om dit juridisch te erkennen en te beschermen – óók in het belang van het ongeboren kind.

In het verlengde hiervan wil D66 dat het juridisch mogelijk wordt gemaakt dat meer dan twee ouders het ouderlijk gezag krijgen toebedeeld, bijvoorbeeld als na een scheiding een derde volwassene betrokken raakt bij de opvoeding en verzorging van een kind. Onder de voorwaarde dat beide juridische ouders instemmen met het ouderlijk gezag voor de derde ouder én dit in het belang is van het kind.