Nederland als land van vrede en recht

Nederland staat internationaal bekend om zijn respect voor mensenrechten en zijn inzet voor de internationale rechtsorde. In de Nederlandse grondwet staat zelfs dat de krijgsmacht er is om de internationale rechtsorde te bevorderen. In het bijzonder staat de stad Den Haag in binnen- en buitenland bekend als internationale stad van vrede en recht. Dat komt natuurlijk door de aanwezigheid van unieke internationale instituties als het Vredespaleis, het Internationaal Strafhof, het Joegoslavië-Tribunaal en Europol. Hiermee kan Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan de wereld. De Nederlandse economie profiteert daarnaast aanzienlijk van de aanwezigheid van deze internationale organisaties. Het levert werkgelegenheid op, het stimuleert toerisme en leidt tot allerlei conferenties. Nederland maakt zich bovendien hard voor efficiëntere en effectievere internationale organisaties. Hier geldt als stok achter de deur het verlagen of stopzetten van vrijwillige bijdrages bij onvoldoende verbetering. Dat geld gaat dan naar noodhulp.

Er wordt gericht beleid gevoerd door de Nederlandse overheid om dat imago van Nederland en die positie van Den Haag te bestendigen en te verstevigen. De regering zet zich in voor het vestigen van nog meer internationale instituties in Nederland. Tegelijkertijd spant Nederland zich ervoor in dat meer landen lid worden en lid blijven van instituties zoals het Internationaal Strafhof.

D66 ziet de VN als het belangrijkste platform voor dialoog over mondiale vraagstukken. Het tijdelijke Nederlandse lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad in 2018 biedt een uitgelezen kans. D66 wil het tijdelijke lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad aanwenden om de Nederlandse positie in de wereld te versterken en de VN slagvaardiger te maken.