Onafhankelijk Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Om de cyberveiligheid in Nederland nog beter te dienen, moet het NCSC echt onafhankelijk worden, vergelijkbaar met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zo kunnen justitie of de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) geen invloed uitoefenen op de adviezen. D66 wil dat het werk van goedwillende hackers meer opvolging krijgt. Daarom wil D66 dat producenten makkelijker aansprakelijk gesteld kunnen worden voor bekende beveiligingslekken waar geen patches voor beschikbaar zijn. Gezien de successen met Responsible Disclosure, geeft de overheid het goede voorbeeld.