Mkb ook digitaal

Digitale kansen zijn zeker niet beperkt tot nieuwe bedrijven. Het mkb vormt het hart van de Nederlandse economie waar, naast een groot aantal koplopers, nog veel te veel bedrijven de kansen van een digitale economie in Nederland, Europa en daarbuiten, onvoldoende omarmen. Uiteindelijk moeten deze bedrijven zelf in actie komen, maar de overheid kan, naast het waarborgen van toegankelijke markten en een topinfrastructuur, bewustwording en experimenten aanjagen.