Minister voor Klimaat en Energie

D66 neem structurele maatregelen om te zorgen voor permanente aandacht voor klimaat en energie. Er komt een aparte minister voor Klimaat en Energie, met een eigen departement. De eerste taak van deze minister is het tot stand brengen van een Klimaatwet. Daarnaast stellen we een Klimaat Commissie in, naar voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk. In de jaarlijkse Miljoenennota wordt het eerste dat de regering rapporteert de verwachte toename van onze koolstofschuld in het daaropvolgende jaar.