Militaire interventie is nooit de eerste optie

Bij besluitvorming over militaire missies weegt een volkenrechtelijk mandaat uiterst zwaar. Een Veiligheidsraadresolutie heeft altijd de voorkeur. Maar in zeldzame gevallen, zoals bij een genocide, kan tot een militaire interventie worden besloten – ondanks een blokkade van één of meerdere landen in de Veiligheidsraad. Ook dan heeft een zo breed mogelijke internationale coalitie de voorkeur.