Mensenhandel

De huidige aanpak van mensenhandel pakt het probleem niet bij de wortel aan: de grote netwerken van mensenhandelaren blijven onaangetast. D66 wil dat de recherche voldoende middelen heeft om ook deze complexe zaken op te pakken. Samenwerking op Europees niveau is daarvoor noodzakelijk, aangezien mensenhandel een grensoverschrijdend probleem is, gedreven door internationaal opererende criminele netwerken. In Nederland wil D66 voldoende behandelcentra voor slachtoffers van mensenhandel, waar gezondheidszorg aanwezig is, slachtoffers begeleid worden bij het doen van aangifte en, wanneer zij illegaal in Nederland verblijven, bij het starten van een eventuele asielprocedure of bij het terugkeren naar het land van herkomst.