Meervoudige nationaliteit

Wij zijn er trots op dat mensen van verschillende afkomst Nederlander zijn. Niemand hoeft in Nederland zijn oorspronkelijke nationaliteit op te geven. Ook Nederlanders in het buitenland houden hun Nederlanderschap zolang zij dat willen. Voor oud-Nederlanders die in de afgelopen decennia onvrijwillig hun Nederlanderschap hebben verloren, wordt een speciaal loket ingericht om hen eenmalig de kans te geven het Nederlanderschap terug te krijgen, zonder verlies van hun andere nationaliteit.

21.05.2020

We willen dat Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit beschermd worden. Hele generaties mensen zijn en blijven gedwongen om in de invloedssfeer van hun tweede nationaliteit te blijven. Nederlanders met een gedwongen tweede nationaliteit kunnen daar veel hinder door ondervinden. D66 wil dat er een Nederlands Register Ongewenste Nationaliteit komt.