Meer inzicht in kwaliteit

De ziekenhuiszorg in Nederland is gebaat bij meer inzicht in kwaliteit. Er zijn in de zorg namelijk grote verschillen in de geleverde zorgkwaliteit. Meer inzicht zal leiden tot verhoging van de gemiddelde kwaliteit en heeft een dempende werking op kostenstijgingen. D66 pleit voor uniforme, beknopte kwaliteitsindicatoren om bureaucratie te voorkomen.

D66 wil dat alle zorgorganisaties die zich met kwaliteit en transparantie bezig houden, gecoördineerd worden door één gezaghebbend kwaliteitsinstituut. Dit instituut moet zorgen dat patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars kwaliteitscriteria en zorgstandaarden gaan formuleren, implementeren en openbaar toegankelijk maken. D66 vindt dat de minister meer middelen moet om dat af te dwingen.

Dit is ook van belang om de concurrentie van zorg zodanig vorm te geven dat kan worden ingekocht op kwaliteit. D66 wil dat artsen, in overleg met patiënten, deze kwaliteitsinformatie gebruiken en meer verantwoordelijkheid krijgen voor optimale kwaliteit en inzet van beschikbare middelen. De arts is in deze leidend.

Onafhankelijke informatie
D66 wil dat patiënten op een eenvoudige manier onafhankelijke informatie kunnen krijgen over de geleverde zorguitkomsten, kwaliteit en kosten van zorgaanbieders. Wij stimuleren daarom online keuze-platforms, zoals e-health en ‘mobile-health’.