Lokale lasten

Wie moet betalen, moet ook kunnen meebepalen. Daarom wil D66 dat gemeenten financieel minder afhankelijk worden van het rijk. Dat doen we via een verschuiving vanuit de inkomstenbelasting naar gemeentelijke belastingen. Daarbij willen we dat de belastingen in totaal niet stijgen en bij voorkeur lager worden. We zorgen ervoor dat de solidariteit tussen gemeenten onderling in stand blijft. Dat geeft gemeenten meer armslag om eigen keuzes te maken en inwoners meer mogelijkheden om iets te vinden van die keuzes. Het versterkt de lokale democratie en laat werken meer lonen. Dit draagt bij aan ons ideaal dat mensen zelf meebeslissen over de keuzes die hun levens raken.

Versimpelen en meer mogelijkheden lokale democratie

Op dit moment zijn gemeenten voor hun begroting vooral afhankelijk van de Rijksoverheid en wordt geld nodeloos rondgepompt. D66 wil dat de financiering van de gemeenten wordt versimpeld met meer mogelijkheden voor de lokale democratie. Dit maakt het voor mensen inzichtelijker waar hun belastinggeld naartoe gaat. Zo kunnen zij gemeentebestuurders gerichter om verantwoording vragen, zodat ook hier een beter democratisch debat over ontstaat. De noodzakelijke financiële zekerheid wordt geboden door middel van langjarige en transparante financiële afspraken tussen het Rijk en de decentrale overheid, waarbij gemeenten inzicht krijgen in de verwachte financiële effecten van de rijksbegroting voor de gemeentebegroting.