Liever voorkomen dan genezen: een rookvrije generatie die gezond eet en sport

23.11.2018

Met het Nationaal Preventieakkoord gaan meer dan 70 partijen samen aan de slag om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. Het akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Het is voor iedereen altijd het beste dat een zorgvraag voorkomen wordt. De maatschappij en de gezondheidszorg zouden in de kern gericht moeten zijn op gezondheid. Voor duurzame gezondheid is veel meer nodig dan zorg, bijvoorbeeld toepassing van kennis over voeding. D66 wil in alle geledingen van de zorg meer aandacht voor de bescherming van gezondheid. Dit maken we eenvoudiger door ruimte te bieden aan experimenten rond bekostiging van gezondheidszorg en voor samenwerking tussen instellingen die levensstijl, gezondheid en zorg raken.

Een bijzonder speerpunt is en blijft roken – nog steeds een zeer grote belasting voor onze gezondheid. Het is ons streven dat de volgende generatie een rookvrije generatie wordt. Dat bereiken we door een combinatie van voorlichting, gereguleerd aanbod en gereguleerde marketing. Jongeren zijn zich vaak onvoldoende bewust van de schadelijke effecten van overmatig alcoholgebruik. D66 vindt het belangrijk dat hier in het onderwijs meer aandacht aan wordt besteed. De overheid heeft hier ook een taak in door in publiekscampagnes duidelijk te wijzen op de risico’s van onverantwoorde alcoholconsumptie. 

Actief voedingsbeleid
Daarnaast zijn wij een voorstander van een actief voedingsbeleid dat gezonde patronen in de kindertijd aanleert door betere voedselvoorlichting, een actief voedingsbeleid in kinderomgevingen, bescherming van kinderen tegen marketing en impulsaankoop van ongezonde producten en ook voor volwassenen voldoende keuze in onder andere bedrijfsrestaurants.

Zorgen over toegevoegde suikers
D66 maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid toegevoegde suikers in voedingsmiddelen. Dit geldt eveneens voor toegevoegd zout en verzadigd vet. Op dit moment krijgen mensen bij een normaal voedingspatroon ongewild te veel binnen van deze toevoegingen. Het is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om tot een vermindering te komen. Wij zijn daarom een voorstander voor afspraken tussen overheid en bedrijfsleven over reductiedoelen op het gebied van suiker, zout en verzadigd vet, waarbij wettelijke maatregelen volgen als de doelen niet worden gerealiseerd.

Sporten stimuleren
De overheid moet mensen stimuleren te sporten en te bewegen: door hier vroeg op school mee te beginnen, maar ook door het zekerstellen van infrastructuur. De overheid maakt met zorgverzekeraars afspraken om gezamenlijk een substantieel bedrag te investeren in het stimuleren van de gezondheid van Nederland. 

Ontmoedigingsbeleid tabak
D66 is voorstander van een tabaksontmoedigingsbeleid. Het rookverbod moet streng worden gehandhaafd. Om gebruik van tabak te ontmoedigen is D66 ook voorstander van de display ban, waarbij tabakswaren niet langer in het zicht verkocht mogen worden. Bij onvoldoende daling van het roken zijn het beperken van het aantal verkooppunten en het verhogen van accijnzen vervolgstappen voor D66.