Liberalisering van het naamrecht

Ouders in Nederland hebben voor de keuze van de achternaam die zij het kind geven twee opties: de achternaam van de moeder of de achternaam van de vader. Het is niet mogelijk om het kind de achternaam van de moeder en de vader te geven. In 2009 heeft de werkgroep Liberalisering Naamrecht al aanbevolen de keuzemogelijkheden voor het naamrecht te verruimen, door ouders de mogelijkheid te geven om naast de geslachtsnaam van de vader of die van de moeder te kiezen voor een combinatie van geslachtsnamen, dus van zowel de vader als de moeder. In landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België is dit inmiddels al wel het geval. D66 pleit daarom voor liberalisering van het naamrecht om zo beide ouders de mogelijkheid te bieden de band met het kind te bevestigen.