Kringlooplandbouw

Boeren passen zich al decennialang aan. Ze beantwoorden nieuwe regels met nieuwe technieken. Of met harder werken. Of met allebei. Zeventig uur werken voor weinig geld, dat is niet de toekomst die boeren zich voorstellen als ze beginnen. Ze houden van hun dieren en het landschap. Het liefst willen ze dier- en natuurvriendelijk ondernemen.

Geen toekomst voor de bio-industrie

De huidige manier van voedsel produceren is niet langer houdbaar meer. Na de uitspraak van de rechter vorig jaar heeft D66 voorgesteld om de veestapel te halveren, door over te stappen op kringlooplandbouw. De meeste stikstofuitstoot komt namelijk uit de landbouw. 

Boeren helpen
Daarom wil D66 dat boeren geholpen worden met deze overstap. De aarde wordt dan veel minder belast en er is meer ruimte voor dierenwelzijn. Voor bio-industrie is volgens D66 geen toekomst meer: Nederland is een postzegel waar veel te veel kippen, varkens en geiten worden gehouden.

Waarom kringlooplandbouw?

Door kringlooplandbouw kunnen boeren met minder dieren meer verdienen, omdat we geen duur voer aan dieren geven dat mensen ook kunnen eten. Als koeien gras, varkens restproducten en kippen insecten eten, dan heeft de boer lagere kosten en het is beter voor de aarde. Meer verdienen kan een boer als we hem helpen deze producten tegen een betere prijs op de markt af te zetten.

Wat moet er gebeuren?

– Ondernemers die willen overstappen naar kringlooplandbouw lopen vast in een woud aan regels, bijvoorbeeld die van het mestbeleid. Deze regels moeten versimpeld worden, zodat wetgeving de boeren helpt in plaats van tegenwerkt.

– De 700 miljoen euro die Nederland via het Europese landbouwbeleid ontvangt, moet in het geheel uitgegeven worden aan het stimuleren van kringlooplandbouw.

– Boeren moeten gratis toegang krijgen tot kennis over hoe zij over kunnen stappen op kringlooplandbouw.

– Supermarkten en de gehele verwerkende industrie moeten hun assortiment duurzaam maken en boeren daar een eerlijke prijs voor betalen.

– Het dierenwelzijn moet verbeterd worden in de landbouw. Bij een volledige omslag naar kringlooplandbouw is er meer ruimte voor het dier. Zolang de omslag naar kringlooplandbouw nog niet volledig is, blijft D66 strijden voor meer ruimte voor de dieren, zodat zij hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.