Krimp als kans

Bevolkingskrimp wordt in grote delen van Nederland de nieuwe realiteit. Een omslag in denken is noodzakelijk: van groeien naar gebruiken. Met betrekking tot wonen betekent dit kleiner en flexibeler bouwen voor eenpersoonshuishoudens. Voor kantoren betekent dit het stimuleren van hergebruik en het aanpakken van leegstand, door het aanpassen van de bouwvoorschriften en leegstand niet fiscaal aan te moedigen. D66 wil dat de leegstandswet wordt aangepast, zodat de maximale bestuurlijke boete voor het niet melden van (kantoor)leegstand fors kan worden verhoogd. D66 kiest hierbij voor maatwerk per regio en per gemeente. In krimpgebieden mogen vitale voorzieningen, zoals zorg en onderwijs die van voldoende kwaliteit en voor iedereen toegankelijk zijn, niet verdwijnen. In plaats van te concurreren om voorzieningen aan te trekken of behouden, moeten gemeenten samenwerken om kwaliteit en toegankelijkheid te waarborgen. In krimpgebieden dicht bij de grens moet men over die grens heen durven kijken. Indien daar economische bloeiende regio’s zijn, moet het krimpgebied de ruimte krijgen zich hierop te richten. De overheid moet in krimpgebieden haar verantwoordelijkheid nemen als werkgever, en niet zomaar de deuren van een institutie kunnen sluiten. Krimp biedt de kans op meer ruimte en nieuwe kwaliteit.