Koninkrijksrelaties

D66 pleit voor een wederzijds constructieve samenwerking met Caribisch Nederland en de autonome landen binnen ons Koninkrijk vanuit een besef van onze historische verbondenheid en met waardering voor elkaars verschillen. Aan beide kanten van de oceaan wordt te vaak gewezen op wat ons verdeelt, in plaats van op wat ons bindt. De tijd van verwijten over en weer is wat D66 betreft voorbij en de tijd van werken aan een gezamenlijke toekomst gekomen. We zijn immers allemaal inwoners van één Koninkrijk. Daarbij beseffen we dat het instabiele Venezuela het grootste buurland van het Koninkrijk is, met alle veiligheidsvragen van dien. Met de nieuwe structuur die in 2010 is ingevoerd, is het zinvol het meer dan zestig jaar oude Statuut te moderniseren. Daartoe zal een Koninkrijkscommissie worden ingesteld.