Kolencentrales sluiten

18.05.2018

In het regeerakkoord heeft D66 afgesproken dat de opwekking van elektriciteit met behulp van steenkool uiterlijk in 2030 moet zijn gestopt. Het kabinet komt daarom met een wet die het gebruik van die zeer vervuilende brandstof verbiedt. De twee oudste kolencentrales gaan in 2024 dicht.

08.03.2019

De Hemwegcentrale in Amsterdam sluit in december 2019, in plaats van in 2024. Door het Urgenda-vonnis (de rechter oordeelde dat in 2020 er een kwart minder CO2-uitstoot moest zijn), besloot het kabinet de sluiting te versnellen. Met de huidige sluiting staat het aantal werkzame kolencentrales in Nederland nu op vier. Om de klimaatdoelen te halen moeten ook zij voor 2030 zijn gesloten.

Kolencentrales zijn met afstand de vervuilendste  energiebron. In Nederland stoten ze miljoenen tonnen aan CO2-uit. Daarnaast blazen ze ook nog eens grote hoeveelheden fijnstof, stikstof en kwik de lucht in. Als Nederland zelf ook serieus wil bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering  en de eigen CO2-uitstoot op grote schaal wil terugdringen, dan moeten we stoppen met het opwekken van energie met kolencentrales. Het uitfaseren van kolencentrales is één van efficiëntste en goedkoopste manieren om onze CO2-uitstoot flink terug te dringen.

Daarom wil D66 dat er geen nieuwe kolencentrales bijkomen en  dat alle kolencentrales in Nederland zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2025, op verantwoorde wijze gesloten worden – beginnend bij de meest vervuilende. Natuurlijk moet daarbij rekening worden gehouden met juridische en financiële effecten en moeten mogelijke weglekeffecten van CO2 naar het buitenland worden tegengegaan. In Europa wordt nu al gewerkt aan een voorstel om emissierechten automatisch uit de markt te halen wanneer een kolencentrale dicht gaat, zodat er geen sprake kan zijn van het verplaatsen van CO2 naar het buitenland. Het voorstel van D66 om alle kolencentrales in Nederland te sluiten, is in november 2015 aangenomen in de Tweede Kamer.