Kindermishandeling

Kindermishandeling moet te allen tijde voorkomen worden. Jaarlijks worden nog te veel kinderen op welke manier dan ook mishandeld. Dit is een ernstig probleem en het kabinet moet zich onbelemmerd inzetten voor deze kinderen. Het is voor D66 belangrijk dat kinderen, professionals en mensen uit de sociale omgeving van kinderen ergens terecht kunnen voor informatie. Veilig Thuis is de plek waar men met (vermoedens van) kindermishandeling terecht kan. Sinds 2015 vallen veel taken voor de ondersteuning en behandeling van mishandelde kinderen in het takenpakket van de gemeente. 

D66 wil dat het voor alle kinderen mogelijk blijft om zorg te krijgen als ze mishandeld zijn. Aangezien dit in alle gemeenten anders geregeld kan worden, mag er geen verschil in kwaliteit van de zorg zitten per gemeente. Vroege signalering door professionals en hulp in de opvoeding voor ouders zijn hier belangrijk bij. De overheid moet investeren in deze preventie en handelingsverlegenheid bij professionals wegnemen, zodat zo min mogelijk kinderen mishandeld worden.