Kansen voor nieuwe bedrijven

Concurrentie zorgt voor vernieuwing en efficiëntie. Scherp mededingingsbeleid moet machtsmisbruik voorkomen, concurrentie bewaken en nieuwkomers de kans geven de gevestigde orde uit te dagen. Ook in de financiële sector is meer concurrentie gewenst.

D66 wil dat nieuwe innovatieve spelers de gevestigde grootbanken kunnen uitdagen.

Verouderde regels mogen nieuwe initiatieven en verdienmodellen niet langer in de weg staan. Dat vereist een actieve mededinging en toezichthouders met tanden. D66 wil wel dat er ruimte is voor keteninitiatieven.