Ruime kansen om een kind te krijgen

Een onvervulde kinderwens kan een persoonlijk drama zijn. D66 wil voor wensouders de kans op een kind zo groot mogelijk maken. Het moet kunnen daartoe eicellen in te vriezen, mits bewezen veilig en effectief. D66 wil daarnaast het verbod op het maken van embryo’s opheffen, zodat mensen die onvruchtbaar zijn geboren of zijn geworden door kankerbehandelingen of een erfelijke ziekte, op termijn toch kinderen kunnen krijgen. D66 steunt onderzoek naar mogelijkheden voor ouders om ernstige genetische aandoeningen bij hun kinderen te voorkomen, onder meer door embryoselectie en mogelijk in de toekomst – onder duidelijke voorwaarden – embryomodificatie.

Eicellen invriezen mogelijk maken

Indien bewezen veilig en effectief, ziet D66 in principe geen bezwaar tegen het (op eigen kosten) invriezen van eicellen op sociale indicatie. Deze procedure moet plaatsvinden na zorgvuldige voorafgaande informatie over de gezondheidsrisico’s van het moederschap op hogere leeftijd. D66 wil ook de eis opheffen die stelt dat bij draagmoederschap de ei- en zaadcellen van de wensouders zelf zijn, opdat homostellen gelijke rechten krijgen.

Draagmoederschap en adoptie

Sommige mensen zijn aangewezen op draagmoederschap of adoptie om ouder te worden. Die mogelijkheden moeten ook voor alleenstaanden en homostellen bestaan.

In het verlengde van het bovenstaande staat D66 open voor bemiddeling bij draagmoederschap, met eventuele financiële compensatie, mits hiervoor een correct  juridisch-ethisch kader wordt ontwikkeld en er sprake is van compensatie en niet van commercieel draagmoederschap.

Wij willen geen commercieel draagmoederschap, maar wel een kostendekkende financiële compensatie voor de draagmoeder, ook voor gemist inkomen. D66 wil een vergoeding voor de kinderwens van homostellen in het basispakket. We willen dat draagmoederschap (deels) wordt vergoed, vergelijkbaar met bestaande vergoedingen voor andere stellen met een kinderwens.