Justitie

Openbaar ministerie

De kerntaken van het Openbaar Minister (OM) zijn volgens D66: het leiding geven aan de opsporing en het vervolgen van strafbare feiten. Om zich zo goed mogelijk op deze kerntaken te kunnen richten is het van belang dat de administratieve verplichtingen voor het OM afgebouwd worden en dat de ICT op orde is. Daarbij moet voldoende financiële ruimte voor het OM zijn om zijn taken optimaal te kunnen uitvoeren.

Gevangenisstraffen

Voor een werkend rechtssysteem is straffen een belangrijk middel. Straffen mag volgens D66 daarentegen nooit gebruikt worden als doel, maar naast afschrikking en vergelding, met name als middel om herhaling te voorkomen en om de veroordeelde zo snel mogelijk terug de samenleving in te krijgen. We zijn daarom kritisch op levenslange gevangenisstraffen en zoeken altijd naar maatwerk in het opleggen van straffen, met het oog op de verdachte, de omstandigheden en het delict. Daarom is D66 tegenstander van minimumstraffen. Daarmee wordt de rechter namelijk de vrijheid ontnomen om een passende straf op te leggen naar aanleiding van specifieke omstandigheden. Ten slotte vindt D66 dat de reclassering een prominente rol moet vervullen, zodat de straf leidt tot terugkeer in de samenleving.

Taakstraffen

Wanneer een taakstraf wordt opgelegd aan een veroordeelde, vindt D66 dat deze straf gericht moet zijn op herstel van de aangerichte schade door de veroordeelde en op een positieve bijdrage aan de samenleving. Ook komt de vergoeding van de schade bij de dader of de ouders van de dader te liggen. Wanneer het gaat om het straffen van kinderen of jongeren, is het van belang dat tevens de gezinssituatie meegenomen wordt in de strafbepaling en zo nodig gezinszorg wordt opgestart.