Investeren in (wetenschappelijk) onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek vergroot onze kennis van onszelf, de wereld en het universum en komt voort uit de menselijke nieuwsgierigheid. Het heeft daarom een intrinsieke waarde. Daarnaast leiden de verkregen inzichten door hun toepassingen tot meer welzijn en welvaart. We vinden dat naast toegepast onderzoek ook fundamenteel onderzoek, waarvan de toepassing niet onmiddellijk evident is, een duidelijke plaats moet hebben. Wetenschappers zijn zeer doordrongen van hun maatschappelijke rol en zoeken zelf naar de toepassingen van nieuwe kennis. Wel moeten, waar mogelijk, de wetenschappers ondersteund worden in het naar de markt brengen ervan.

D66 heeft de afgelopen jaren gezorgd voor meer investeringen in wetenschappelijk onderzoek – fundamenteel en toegepast. Deze lijn zetten wij voort. We willen dat de overheid de financiering van onderzoek en innovatie in enkele jaren met 1 miljard extra laat groeien tot minimaal 1% van het BBP. Daarbij willen we de administratieve last van het aanvragen van subsidies beperken en moet een goed onderzoeksvoorstel een redelijke kans hebben om gehonoreerd te worden. Het uitwisselen en aantrekken van internationaal onderzoektalent door Nederlandse topinstellingen krijgt volle steun. In het kader van ontwikkelingssamenwerking wordt ingezet op het delen en uitwisselen van kennis en onderzoek op gebieden waar Nederland goed in is. Dit helpt de opkomende economieën waarin we investeren en geeft tegelijkertijd het Nederlandse wetenschappelijke onderzoek een impuls. De vruchten van dit met publiek geld gefinancierde onderzoek moeten zoveel mogelijk vrij toegankelijk en voor iedereen beschikbaar zijn. D66 pleit voor zogenaamde ‘open science’ platformen. Promovendi leveren een belangrijk bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. D66 wil dat zij als volwaardige medewerkers worden behandeld. Het experiment met promotiestudenten willen we daarom stoppen.