Investeren in rechtsstatelijkheid en mensenrechten – vrouwen, meisjes, LHBTI

Wat D66 betreft staat Nederland voor vrijheid en diversiteit, democratie en rechtsstaat – ook internationaal. Daarom investeren wij wereldwijd in de opbouw van onafhankelijke rechterlijke macht, dragen wij bij aan missies gericht op de opbouw van een rechtstaat en verbetering van de kwaliteit van bestuur via initiatieven voor transparantie en verantwoording. Daarnaast steunen we de organisatie van vrije verkiezingen, waarborgen vrije pers en media en komen we op voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en de positie van vrouwen, meisjes en seksuele minderheden (LHBTI). D66 wil daarnaast dat Nederland zich hard maakt voor een effectiever Internationaal Strafhof met meer armslag en een grotere afschrikwekkende werking.