Investeren in onderzoek

D66 wil dat onderzoek in vooruitstrevende technologische ontwikkelingen, zoals artificiële intelligentie, het Internet of Things, Industrie 4.0, 3D-printing en robots gestimuleerd wordt, zowel in toegepast als in meer fundamenteel onderzoek. Daarbij bouwen we op nauwe relaties tussen onderwijs en bedrijfsleven. We stimuleren onderzoek naar het versterken van democratie, rechtsstaat, openbaar bestuur en burgerparticipatie met behulp van datatechnologie.