Investeer in bibliotheken als partners

D66 wil een toekomstbestendig bibliotheekbestel dat een leven lang leren stimuleert en faciliteert.

Bibliotheken zijn partner van het rijk en gemeenten in het bestrijden van laaggeletterdheid en ongelijkheid, het creëren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het bieden van een laagdrempelige plek voor mensen met diverse achtergronden. D66 ziet kansen in het verder verknopen van landelijke en gemeentelijke doelen op sociaal, cultureel en onderwijsterrein aan de doelstellingen van de bibliotheken.