Inkomenspositie van kunstenaars versterken

Mede door de recente bezuinigingen staat de inkomenspositie van kunstenaars en artiesten zwaar onder druk. Kunst bestaat niet zonder hen. D66 vindt daarom van belang dat in het cultuurbeleid aandacht is voor de positie van kunstenaars en artiesten. Zeker van gesubsidieerde instellingen, omroepen en festivals verwachten we goed werkgever- en opdrachtgeverschap. Belangrijke instrumenten, naast beurzen en stipendia, kunnen zijn: subsidievoorwaarden voor instellingen, het auteurs- en naburig recht en de herwaardering van de 1%-regeling voor de inzet van kunst bij de ontwikkeling van bouwopgaven.

Ook staat D66 achter het uitvoeren van de “Fair Practice Code”, waarmee kunstenaars eerlijk betaald worden voor hun werk. Dat is niet gratis, maar wel hoe we onze culturele sector kunnen laten groeien en bloeien, en de makers zelf een normale levensstandaard kunnen verschaffen.