Iedereen verdient een tweede kans, ook op werk

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt steeds belangrijker bij het verkrijgen van een baan. Dat vraagt om maatwerk bij afgifte om ervoor te zorgen dat de juiste mensen worden geweigerd en tegelijkertijd te voorkomen dat mensen te moeilijk aan een baan komen. D66 wil niet dat een VOG geweigerd kan worden enkel en alleen op basis van politiecontact of een verdenking. In Nederland zijn mensen onschuldig tot het tegendeel voor de rechter bewezen is. Te ruime eisen voor het afgeven van een VOG verkleinen de kansen van mensen op een baan. Met name van jongeren die in aanraking zijn gekomen met de politie. Dat is voor ons volstrekt onacceptabel. D66 vindt dat bij de huidige VOG-regeling juist nauwkeuriger gekeken moet worden naar de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd en het strafblad dat een persoon heeft, zodat een weigering nauwkeuriger kan plaatsvinden. Daarnaast zou de reclassering vaker betrokken moet worden bij de afweging of personen met een strafblad wel of niet in aanmerking komen voor een VOG. Een afwijzing van een VOG wordt duidelijk en in heldere taal gemotiveerd.