ICT en onderwijs

De huidige generatie jongeren groeit op in een digitale wereld. De voortschrijdende digitalisering van de samenleving raakt het onderwijs in de kern. Kinderen krijgen wat D66 betreft al op de basisschool les in Digitale Vaardigheden. Ook komen met de huidige ontwikkelingen in e-learning nieuwe vormen van onderwijs beschikbaar. D66 wil docenten hierop toerusten. Bovendien stimuleert D66 gericht onderzoek naar effectieve toepassingen van ICT in onderwijs en het delen van best practices door leraren.