Huiselijk geweld

Bestrijding en bestraffing van geweld heeft hoge prioriteit. Naast stevig optreden tegen geweld bij overvallen en inbraken wil D66 huiselijk geweld vroeg signaleren. Het meeste geweld vindt plaats binnen de eigen familie. Scholen, zorginstellingen en politie moeten nauwer samenwerken om dit geweld eerder op te sporen. Verbaal of fysiek geweld tegen LHBTI of andere minderheden is voor D66 onacceptabel. Het motief bij geweldsdelicten, zoals homofobie of racisme, moet altijd worden geregistreerd om daders beter te kunnen opsporen en vervolgen. Daarnaast willen wij voorlichting rond (seksuele) diversiteit op scholen, om zulke vormen van geweld te voorkomen.