Het beroep leraar weer aantrekkelijk

Het is misschien wel de grootste uitdaging op onderwijs: de aanpak van het lerarentekort. Dit jaar is er een tekort van 1700 leerkrachten. Dat gaat volgens onderzoek oplopen tot bijna 5000 leraren in 2024.

D66 wil ervoor zorgen dat het beroep leraar weer aantrekkelijk wordt. Want leraar zijn is een fantastisch beroep! Vraag iemand naar zijn lievelingsleraar en je krijgt gegarandeerd een mooi verhaal. De leraar maakt een leven lang indruk. Toch staat het leraarschap in een negatief daglicht. Er heerst een groot lerarentekort die de komende jaren dreigt toe te nemen. Het probleem is tien jaar lang genegeerd. Het is onvoorstelbaar dat het tekort de huidige omvang heeft kunnen aannemen.

Meer geld

D66 strijdt al lang voor beter onderwijs. En voor meer geld voor onderwijs. Dat deden we in de oppositie, dat doen we in deze coalitie. Door de goede samenwerking in het kabinet is het nu gelukt om nog eens 460 miljoen euro extra voor de komende twee jaar vrij te maken. De aanhoudende hartenkreet uit het onderwijs heeft een belangrijke rol gespeeld om het voor elkaar te krijgen.

Maar laten we ook eerlijk zijn. Dit extra geld is broodnodig. Er is nog meer nodig, want er is nog veel meer te verbeteren in het onderwijs.
Het eerlijke verhaal is dat we het lerarentekort niet op korte termijn kunnen oplossen. Ook omdat we absoluut geen concessies willen doen aan de bevoegdheidseisen van het leraarschap. Wel kunnen we de rode loper uitleggen om voor iedereen de weg naar het leraarschap zo aantrekkelijk te maken.

Een beter salaris

Iedere leraar verdient een goed salaris. Het salaris van basisschoolleraren is al met 9,5% gestegen. Daarbij kwam ook een eenmalige bonus van €2000,-. Maar daarmee zijn we er nog niet. De salariskloof tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kan niemand goed verklaren. Het moet gelijk getrokken worden. Een eerlijke beloning is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van het beroep.

Minder werkdruk

De werkdruk van de leraar moet worden verlaagd. Leraren hebben weinig tijd om lessen voor te bereiden, maatwerk te bieden en te werken aan hun vak. Dat maakt het vak onaantrekkelijk.

Meer waardering en vertrouwen

Er ligt dus nog geld op de plank, maar het komt niet op de juiste plek terecht waar het broodnodig is: op scholen. Dit komt doordat de schoolleiders hun positie zijn kwijtgeraakt en geen zeggenschap meer hebben. Het is tijd dat leraren inspraak krijgen op het onderwijsgeld. Besluiten worden nu te vaak genomen op een managementniveau dat te ver van de klas af staat. Bovendien is het financieringsmodel veel te ingewikkeld geworden met aparte potjes, bekostiging en subsidies.D66 zegt: stuur het geld direct naar scholen. Dat is dé herkenbare plek voor overheid, leraren, ouders en leerlingen; dat gebouw in de wijk waar je je (klein)kind naar toe brengt, geleid door een schoolleider, die je gewoon kent. De school moet de zeggenschap en verantwoordelijkheid hebben om het beste onderwijs te geven aan ieder kind. Scholen krijgen hiermee grote verantwoordelijkheden zoals personeelsbeleid, ICT en huisvesting. Ja, dan zullen scholen moeten samenwerken. Schoolleiders kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk een bestuur vormen, zodat de zeggenschap en verantwoording bij de school blijft.

2019

Dit kabinet investeerde al 430 miljoen euro per jaar in werkdrukverlaging. Dat geld gaat direct naar de school, waardoor lerarenteams zélf bepalen hoe de werkdruk het beste verlaagd kan worden. Dat betekent dat leraren zelf bepalen of ze extra klassenassistenten aannemen, een gymdocent aanstellen of een extra conciërge aannemen. Zo worden de juffen en meesters ontlast.

2019

Het is belangrijk dat we extra leraren krijgen en de lerarenopleiding aantrekkelijk is. Daarom verlagen we het collegegeld van de eerste twee jaar van de PABO en verhogen we de subsidie van de zijinstroom. Ook gaan we startende leraren beter ondersteunen. Bijvoorbeeld door leraren die (bijna) met pensioen zijn in te zetten als coaches.