Handel blijft groeien

Handel met het buitenland vormt een belangrijke aanjager voor toekomstige groei. De sterke exportpositie van Nederland op (duurzame) gebieden, zoals water, tuinbouw, milieutechnologie en afvalmanagement, moet gestimuleerd worden. Daarbij is Nederland, en zeker het mkb, nog erg gericht op handel met de EU. D66 wil dat handel met opkomende markten wordt gestimuleerd en dat gewerkt wordt aan eerlijke toegang voor Nederlandse bedrijven tot die groeimarkten. D66 streeft daarbij naar harmonisering van regelgeving. D66 wil hierbij meer aandacht voor het mkb en meer, gerichte, handelsmissies met aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven doen er veel aan om sneller handel te kunnen drijven. Ze optimaliseren hun bedrijfsprocessen steeds meer om hun producten sneller op de plek van bestemming te krijgen. Dit geldt zeker bij bederfelijke waar. Controlerende instanties als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de douane moeten hierin meegaan en ook sneller handelen, zij mogen niet de bottleneck vormen.

07.11.2018

Het mkb is de motor van onze (export) economie. Dankzij D66 gaat de uitrol van zes nieuwe Holland Houses in het buitenland van start. Een Holland House faciliteert de basis die een bedrijf nodig heeft om van de grond te komen in het buitenland: een fysieke ruimte, goede contacten, een secretariaat, juridisch advies.