Groene belastingen

30.03.2020

De Tweede Kamer stemt in met een vliegtaks op vliegtickets. De heffing is 7 euro per vertrekkende passagier.

2019

Er komt een CO2-heffing voor bedrijven. De industrie gaat al vanaf 2021 betalen voor hun CO2 uitstoot. Deze heffing is uniek in de wereld! We doen het natuurlijk wel verstandig: We jagen bedrijven niet naar het buitenland om daar CO2 uit te stoten, maar zorgen dat ze hier vergroenen. De banen blijven dus ook hier.

De Onze economie draait grotendeels op fossiele brandstoffen en wegwerpmaterialen. Dat is slecht voor milieu, natuur en klimaat. Ons belastingstelsel zou dit moeten ontmoedigen, maar doet nu vaak het tegenovergestelde. Bijvoorbeeld door de lage elektriciteitsbelasting voor de bedrijven die juist het meeste elektriciteit gebruiken. D66 wil een duurzamer belastingstelsel waardoor vervuiling een eerlijke prijs krijgt en groen ondernemen en innovatie wordt gestimuleerd. CO2-productie, primaire grondstoffen en vervuilende producten worden meer belast, en de belasting op werken wordt lager.
Belastingen op milieuvervuilende producten, zoals vlees zijn moeilijk uit te voeren, bijvoorbeeld omdat veel producten slechts voor een klein deel uit vlees bestaan.  D66 is dan ook geen voorstander van het verhogen van belasting op vlees. Hierdoor wordt het belastingstelsel veel ingewikkelder, terwijl D66 juist pleit voor een eenvoudiger belastingstelsel. Daarnaast wordt door belastingverhoging op vlees het prijsverschil tussen biologisch ofwel duurzaam vlees en de kiloknaller nog groter, waardoor het minder aantrekkelijk wordt om biologisch vlees te eten. D66 stimuleert liever het opschalen van de productie van vleesvervangers. D66 wil de vleesconsumptie en -productie verlagen. Op grote schaal vlees produceren is geen duurzaam verdienmodel voor Nederland, en de overgang naar plantaardige eiwitten biedt ondernemers nieuwe kansen.

In het Klimaatakkoord van het kabinet zijn verdere stappen gezet tot beprijzen van vervuilende activiteiten, vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’:

– De vervuiler gaat betalen voor de uitstoot. De industrie gaat al vanaf 2021 betalen voor hun CO2 uitstoot.

– Bedrijven gaan een stevige CO2-heffing betalen als ze teveel uitstoten. Deze heffing is uniek in de wereld!

– We doen het verstandig: We jagen bedrijven niet naar het buitenland om daar CO2 uit te stoten, maar zorgen dat ze hier vergroenen. De banen blijven dus ook hier.

– De energiebelasting voor de industrie gaat omhoog, voor huishoudens en het midden- en kleinbedrijf naar beneden. Dat is wel zo eerlijk.