Grensoverschrijdende criminaliteit

Criminaliteit vindt tegenwoordig niet meer alleen binnen de grenzen van Nederland plaats. Georganiseerde criminaliteit, terrorisme, drugshandel, cybercriminaliteit, financieel-economische criminaliteit en mensenhandel zijn allerlei voorbeelden waarbij de activiteiten internationaal kunnen plaatsvinden. Daarom onderstreept D66 het belang van goede Europese samenwerking in de opsporing en bestrijding van criminaliteit.  Het delen van informatie door inlichtingendiensten is daarom voor D66 een prioriteit. Nog te vaak wordt informatie over terroristen en criminele organisaties door de landen onvoldoende uitgewisseld, met het gevolg dat levensgevaarlijke personen vrij door Europa kunnen reizen. Ook voor de aanpak van mensenhandel is uitwisseling van informatie door inlichtingendiensten onmisbaar. D66 wil daarom de positie van instituties als Europol en Eurojust versterken. Daarnaast kan het strafprocesrecht van de EU-landen beter op elkaar afgestemd worden. Dit houdt in dat de regels over het verkrijgen van bewijs, opsporingsbevoegdheden en de rechten van verdachten op Europees niveau gelijk worden getrokken.