Geef de fiets de ruimte

2019

Er wordt dankzij het Klimaatakkoord 75 miljoen extra geïnvesteerd in fietsenstallingen bij stations en fietssnelwegen. Zo kunnen we duurzaam, sportief én handig naar werk en school.

Nederland was, is en blijft een fietsland. Er liggen heel veel kansen én opgaven om het fietsgebruik verder te stimuleren. Daarmee maken we de eeuwenoude fiets tot hét vervoersmiddel van de 21e eeuw.

Groen licht voor de fiets

D66 wil dat gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden rekening houden met voldoende ruimte voor opstelvakken en waar mogelijk de bestaande fietspaden daarop aanpassen. D66 wil dat meer gemeenten innovaties en slimme oplossingen omarmen: om zo écht groen licht te geven voor de fiets. Op die manier wordt de verkeersdoorstroom voor alle weggebruikers bevorderd.

Meer mensen op de fiets

D66 wil toewerken naar een gelijke fiscale behandeling van leaseauto’s en leasefietsen. D66 wil dat het kabinet werkgevers beter informeert over de mogelijkheden binnen de WKR. D66 wil meer stimuleringsmaatregelen om mensen op de fiets te krijgen, zoals het experimenteerproject in Groningen of het mobiliteitsprogramma Maastricht Bereikbaar.

Veiligheid en comfort voor iedereen

D66 wil dat het geld van de regering zo veel mogelijk wordt ingezet voor de aanleg van fietssnelwegen. D66 wil waar mogelijk aparte, vrijliggende fietspaden, zodat er voor fietsers de meest comfortabele en veilige situatie wordt gecreëerd. D66 wil dat gemeenten en provincies bij de aanleg of aanpassing van nieuwe kruisingen de verkeersveiligheid net zo zwaar meeweegt als de kosten. D66 wil dat fietsers binnen de bebouwde kom altijd voorrang krijgen op rotondes én kruisingen zonder verkeerslichten.

Fietsgedrag

D66 wil dat iedereen wegwijs is in het verkeer, want een fout of vergissing in het verkeer kan fataal zijn. D66 wil dat telefoongebruik op de fiets wordt verminderd door in te zetten op gedragsverandering, zodat het verkeer veilig blijft voor iedereen.

Wildgroei aan fietsen

D66 wil dat er meer OV-fietsen en deelfietsen worden aangeboden bij ov-knooppunten waar dit nodig is. D66 wil dat de regering samen met gemeenten investeert in fietsenstallingen op de drukke plekken waar de nood het hoogst is. D66 wil meer pop-up parkeerstallingen, zodat piekdrukte op een efficiënte manier kan worden opgevangen.