Familie van nu

De diversiteit aan leefvormen is toegenomen. Mensen beslissen zelf hoe ze relaties en ouderschap invullen. Ons recht gaat te vaak nog uit van meer traditionele leefvormkeuzes. Dat knelt. D66 wil dat in alle wet- en regelgeving het perspectief omgekeerd wordt. D66 wil wet- en regelgeving zoveel mogelijk leefvormneutraal maken. We maken geen onderscheid tussen alleenstaand, getrouwd of anderszins samenlevend. Alleen als er een dringende reden voor is, wijken we van dit uitgangspunt af.

D66 wil dat mensen de mogelijkheid hebben om dierbare relaties juridisch te erkennen en te beschermen. Het huidige personen-, familie-, erf- en schenkrecht staat dit niet voor iedereen toe. D66 wil dat veranderen, omdat we pal staan voor zelfbeschikking en gelijke behandeling. Zeker als het gaat om familierelaties, want voor veel mensen is familie het belangrijkste dat er is. Uiteraard toetsen we telkens kritisch of keuzes voor de inrichting van het familieleven niet ten koste gaat van de vrijheid van anderen, in het bijzonder het kind.