Financiën op orde. Ook in Europa.

Het is in ons eigen belang dat alle landen waarmee wij de euro delen hun overheidsfinanciën duurzaam op orde hebben. Dat is de afspraak. Ook Nederland moet zorgen dat schulden en tekorten niet langer worden doorgeschoven naar toekomstige generaties.

Strenge naleving afspraken

Wij willen strenge naleving door alle lidstaten van het Stabiliteits- en Groeipact, waarin concrete afspraken zijn gemaakt over het aan banden leggen van overheidstekorten en het stimuleren van economische groei door het invoeren van hervormingen. De lidstaten moeten zich houden aan de gemaakte afspraken. Recent gecreëerde instrumenten voor begrotingsdiscipline moeten voortvarend worden gebruikt. Deze instrumenten, six pack, two pack en het Europees semester , zorgen voor meer transparantie en toetsing van de hardheid van begrotingen. De besluitvorming daarover moet alsnog dringend democratischer en transparanter.

Afbetaling schulden

Europese lidstaten die in de kern in staat zijn hun schulden af te betalen, maar tijdelijk geen geld van de markt aan kunnen trekken, moeten onder voorwaarde van hervormingen en bezuinigen geld kunnen lenen. Hiervoor is een ‘lender of last resort’ noodzakelijk. Het ESM kan als noodfonds deze rol vervullen. Voor overheden die in alle redelijkheid niet in staat zijn hun schulden af te betalen, kan schuldsanering onder zeer strikte voorwaarden mogelijk zijn, zodat economisch herstel mogelijk is. Uiteindelijk moeten de lidstaten, net zoals federale staten in de VS en Duitsland, hun boekhouding sluitend hebben.