Europese Energie-unie

Europa geeft meer dan 1  miljard euro per dag uit aan Energie import. Dat moet anders. D66 pleit voor een krachtigere en eensgezinde Europese energie-aanpak. Europa moet met één stem spreken om niet door Poetin uit elkaar gespeeld te worden. Met Europese samenwerking is ook veel te besparen. Een beter geïntegreerde gemeenschappelijke markt in Europa voor energie levert €50 miljard op aan besparingen. We moeten van 28 energie-unietjes, naar één krachtige energie-unie die Europa uiteindelijk een overvloed aan schone, goedkope energie zal bieden, onafhankelijk van derde landen.

Eén energiemarkt

Europa moet naar een competitieve interne energiemarkt, in combinatie met een goed functionerend emissiehandelssysteem. De huidige lappendeken van nationale monopolies en protectionistische politiek is volstrekt inefficiënt. De schijnsoevereiniteit van nu is gevaarlijk en kostbaar. We moeten naar een geïntegreerd, slim netwerk in Europa, waarin energie vrij tussen landen kan vloeien. Daartoe zullen nationale stimuleringsprogramma´s naar elkaar toe moeten groeien.

Energiebesparing

Er moet veel hogere prioriteit aan energiebesparing worden gegeven. Dat is een nog altijd zwaar onderschat element in de energiepolitiek. Een investeringsprogramma voor energiebesparing in gebouwen kan jaarlijks miljarden euro´s opleveren. 90% van de gebouwen in Europa is op dit moment energie-inefficiënt. In Nederland kennen we inmiddels veel kleine projecten, maar die komen maar langzaam van de grond. We moeten het tempo flink opvoeren willen we die besparing van energie en geld halen.

Slimme oplossingen

D66 wil dat veel meer en slimmer geïnvesteerd wordt in nieuwe technologieën. Momenteel importeren we ons arm, terwijl we ons rijk kunnen innoveren. Europa moet weer leidend worden in nieuwe energietechnologie. Dit biedt enorme kansen voor Nederlandse innovatieve projecten zoals de samenwerking tussen Universiteit Twente, Redstack, FujiFilm en Wetsus om blauwe energie op te wekken uit het verschil tussen zoet en zout water.

Investeringsunie

Particuliere investeerders willen niets liever dan hun miljarden investeren in de energievoorziening van morgen. Het versnipperde en totaal onvoorspelbare beleid in Europa weerhoudt ze daarvan. Die lange termijn zekerheid moet Europa gaan bieden.

Sterke Europese aansturing

Eén Europese energie-unie functioneert alleen met een sterke Europese aansturing. Naar buiten toe moet Europa met één mond spreken om niet door Poetin c.s. uiteen gespeeld te worden. Intern moet een sterke Europese Commissie toezien op een goed functionerende interne energiemarkt en de juiste uitvoering van eensgezind Europees energiebeleid.