Europees Openbaar Ministerie

Omdat de controle door de lidstaten op de besteding van de Europese begroting veel te wensen overlaat, is D66 voorstander van de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie dat fraude met EU geld krachtig moet gaan aanpakken.

In het regeerakkoord is afgesproken dat Nederland gaat meedoen met het Europees Openbaar Ministerie om fraude met Europees geld tegen te gaan.