Europees nabuurschap

D66 vindt het noodzakelijk in de periferie van de EU bij te dragen aan verbetering van de rechtstaat, de strijd tegen corruptie en de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld. Dat is in het belang van de EU en daarmee van Nederland. D66 steunt daarom bijvoorbeeld de consequente implementatie van associatieverdragen met landen als Georgië en Moldavië. De EU dient daarbij een voorspelbare en betrouwbare partner te zijn voor hen die afspraken nakomen en aan criteria voldoen, bijvoorbeeld als het gaat om visumvrij reizen. Alleen dan kan de EU haar geloofwaardigheid bewaren, een referentiepunt zijn voor ontwikkelende democratieën en een positieve impact hebben op haar buurregio.