Europa en de wereld zijn cruciaal voor duurzame welvaart

De Europese Unie is en blijft, ook na een Brexit, voor Nederland van economisch levensbelang. Wij zijn een handelsnatie. Onze vrije export naar EU-lidstaten levert jaarlijks € 120 miljard op. En aan voordelen die de euro ons brengt verdienen we jaarlijks ongeveer een weeksalaris. Anderhalf miljoen Nederlanders danken hun baan aan de export naar EU-landen. De Europese vrije interne markt moet de komende jaren worden vervolmaakt. Vrij verkeer van werknemers is daarbij voor D66 een groot goed. Handel met landen buiten de Europese Unie moet eenvoudiger worden. Een vrije interne markt en vrije handel met onze omgeving creëert onmiddellijk welvaart en werk. Een gezonde Europese economie is duurzaam en groen. De overgang naar zo’n groene economie moet zeker ook op Europees niveau slagvaardig worden ingezet. Het fundament voor concurrerende en duurzame groei is een Europese monetaire unie die toekomstbestendig en gezond is.