Etnisch profileren

Voor D66 is etnisch profileren onacceptabel. Etnisch profileren betekent dat de politie bij preventieve politie-acties extra let op personen met een migrantenachtergrond, zonder dat dit gerechtvaardigd kan worden. Helaas komt etnisch profileren in Nederland nog steeds voor. D66 is hier in het kader van discriminatie op tegen. Maar ook wordt het vertrouwen van mensen in de politie grotendeels bepaald door het contact tussen burgers en politie. Etnisch profileren draagt er niet aan bij om dit vertrouwen te versterken. D66 vindt het in dit licht belangrijk dat het politiekorps zich inzet voor een etnisch diverser korps, dus dat meer politieagenten een andere afkomst hebben dan de Nederlandse.