Energie en klimaatuitdagingen oplossen met Europa

Het meest effectieve energie- en klimaatbeleid vraagt samenwerking met de landen om ons heen en in Europa. Dat begint met het stellen van duidelijke en harde doelstellingen die aansluiten bij de verplichtingen van het akkoord van Parijs. Om deze vervolgens te vertalen naar een CO2-prijs en een ETS die daadwerkelijk verandering aanjagen. Daartoe wil D66 in Europa het ETS verder aanscherpen. Als een land bijvoorbeeld kolencentrales sluit, moeten die rechten uit het systeem worden genomen. Gratis rechten worden vergaand beperkt, te beginnen in de cementsector. We zorgen ervoor, dat er ook buiten het ETS een beloning komt voor minder Co2-uitstoot.

Het overgebleven geld uit de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal staat op dit moment gereserveerd voor het financieren van projecten in die sectoren. Gelet op de noodzaak van een transitie naar duurzame economie, wil D66 dit fonds hervormen van een subsidiepotje voor kolen en staal, naar een onderzoeksfonds gericht op het bevorderen van innovatie in duurzame energie en herbruikbare grondstoffen. Zo draagt deze grijze erfenis uit de twintigste eeuw bij aan de economie van morgen.

In Europa zorgen we met de Energie Unie voor investeringen in innovatie, vooral op het gebied van de opslag van energie. We investeren in internationale energienetwerken. In de steeds verder geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt kunnen de korte termijn schommelingen in het energieaanbod met naaste buurlanden momenteel nog redelijk worden opvangen.

Bij toenemend energieaanbod van intermitterende bronnen zoals zon en wind, wordt deze behoefte aan uitwisseling groter. Uitbreiding van de capaciteit van het netwerk maakt uitwisseling tussen verschillende delen van Europa mogelijk. Europa neemt ook de leiding in onze relaties met grote energieleveranciers als Rusland en Saoedi-Arabië. We mogen Europa echter nooit gebruiken als excuus om niet zelf ons huiswerk te doen. We werken samen in Europa en willen altijd tot de koplopers behoren in duurzaam ondernemerschap.