Een sterke overheid en werkende markten zijn noodzakelijk

De markt zorgt niet uit zichzelf voor schone lucht of het tegengaan van klimaatverandering, maar de overheid krijgt deze doelen zonder de markt ook niet voor elkaar. Ondernemers en wetenschappers zullen effectieve en efficiënte oplossingen moeten bedenken en aan de man brengen. De overheid moet duidelijk en voorspelbaar de doelen en kaders stellen en ondernemers uitdagen en hen belonen als zij bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Waar nodig moet de overheid verbieden wat ongewenst is. Of een echt gelijk speelveld scheppen, door vervuilers te laten betalen of duurzame oplossingen een duwtje in de rug te geven. Soms zijn er niet nieuwe regels nodig, maar moeten juist oude regels verdwijnen, zodat bijvoorbeeld afval gebruikt mag worden als grondstof of een warmteaansluiting een gasnet vervangt. En in de meeste gevallen moet de overheid zelf als klant voorop lopen.