Eén digitale Europese markt

Er zijn nog te veel barrières voor digitaal ondernemerschap over landsgrenzen heen. Daardoor profiteert Europa, en Nederland in het bijzonder, onvoldoende van onze grote thuismarkt. Wij willen dat Nederland een leidende rol speelt binnen Europa in het zekerstellen van één digitale markt binnen de EU. Dat vraagt vooral om het wegnemen van praktische barrières rond productbezorging, productgaranties, btw-heffing, eenvoudig rekeningen sturen en laten betalen en het toelaten van dienstverleners op de markt. Maar het gaat ook om meer ingewikkelde zaken zoals een auteursrecht dat dezelfde spelregels heeft in alle Europese landen en waar het verkrijgen van lokale rechten op één plek geregeld kan worden. Met speciale Europese regelingen voor gebruik van inhoud voor maatschappelijke doelen, zoals onderwijs en toegang tot cultureel erfgoed. Ook zijn Europa-brede regelingen nodig voor andere digitale innovaties, zoals aansprakelijkheid bij zelfrijdende voertuigen en regelgeving voor digitale financiële dienstverlening. Die digitale Europese markt moet vervolgens vooral ook werken voor de consument. D66 wil daarom zekerstellen dat de digitale wereld niet door enkele spelers wordt gedomineerd door binnen Europa te vechten voor een gelijk speelveld voor alle spelers en het voorkomen van machtsmisbruik door digitale platformen. Daarom wil D66 dat digitale grenzen binnen de EU (geo-blocking) verdwijnen.