Duurzame biomassa

09.06.2020

D66 en ChristenUnie willen dat er geen subsidie beschikbaar komt voor nieuwe centrales waar houtige biomassa geproduceerd wordt. Er is steeds meer kritiek op biomassacentrales. Het klimaat wordt er niet zoveel mee geholpen. Laten we dit geld investeren in echt schone energie zoals groene waterstof en zonnepanelen op onze daken.

Biomassa speelt een belangrijke rol bij de grote veranderingen die transport, chemie en industrie moeten doormaken op weg naar een CO2-arme en duurzame toekomst. Wij moeten biomassa zo hoogwaardig mogelijk gebruiken. Dat vraagt om zogenaamde cascadering van biomassa en het voorkomen van verbranding van hoogwaardige materialen voor energieopwekking. Er zijn verschillende vormen van biomassa, zoals hout of mest. Niet duurzaam verbouwde biomassa is ongewenst. D66 wil niet dat er € 4 miljard aan de bijstook van biomassa in kolencentrales wordt uitgegeven, maar samenwerken met industrie om eerst waardevolle grondstoffen uit de biomassa te halen. Dit draagt bij aan werkgelegenheid in Nederland.