Doorbraken op terreinen waar Nederland bijzondere kennis of vaardigheden heeft

Wij investeren in het opbouwen en beschikbaar maken van kennis op specifieke terreinen waar Nederland al een koppositie heeft. Daarbij investeren we gericht in vraagstukken die oplosbaar zijn binnen de omvang van Nederlandse budgetten en waar vormen van nieuwe kennis of gerichte toepassing van bestaande kennis op dit moment onvoldoende plaatsvindt. Voorbeelden van deze terreinen zijn watermanagement (Delft), landbouw en voedselzekerheid (Wageningen) en internationaal recht (Den Haag/Leiden). Samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven – hier én daar – zorgen voor echte invloed en verschil.