Door onderwijs en werk uit de armoede

Nederland is een welvarend land met daarnaast beperkte inkomensverschillen in vergelijking tot andere landen. Maar ook in Nederland is er sprake van armoede. Gelukkig zien we nog steeds een grote sociale mobiliteit en lukt het veel mensen aan armoede te ontsnappen: hét bewijs dat werk en onderwijs de beste manieren zijn om armoede te bestrijden. Daarom investeren we in de eigen kracht van mensen door onderwijs voor iedereen en verlagen we de kosten van arbeid voor met name de laagst betaalde banen. Gemeenten krijgen voldoende middelen voor begeleiding naar werk, extra voorlichting, activering en een aanpak op maat. We investeren gericht in het bestrijden van kinderarmoede.