Digitale grondrechten aandachtspunt

D66 wil dat het kabinet gaat werken met een ‘digitale grondrechten’-agenda. Speerpunten waar gedurende de gehele kabinetsperiode actief op zal worden ingezet onder leiding van de vakminister die digitale grondrechten in portefeuille heeft, zijn het vergroten van transparantie bij overheden en bedrijven, het versterken van privacy en keuzevrijheid en het centraal stellen van de burger en haar informatiepositie. Uit de ‘digitale grondrechten’-agenda moet de ambitie spreken dat Nederland een veilige datahaven wil zijn en dat de consument vanuit zijn digitale grondrechten een versterkte positie krijgt ten opzichte van dataverzamelaars en datagebruikers. Dataverzameling moet altijd gepaard gaan met doelbinding, noodzakelijkheid, horizonbepaling, handhaving en verlopen volgens privacy by design. 

In toenemende mate worden beslissingen niet meer door ambtenaren maar door systemen genomen. Voorbeelden hiervan zijn het opleggen van verkeersboetes en het afhandelen van belastingaangiftes. In een democratie moeten beslissingen van de overheid transparant zijn. Nu deze beslissingen steeds vaker in de software van deze informatiesystemen zitten, moet die software zelf ook transparant zijn. Om deze reden moet deze als open source worden gepubliceerd, tenzij er zwaarwegende argumenten gegeven kunnen worden om dit niet te doen.