De beste digitale infrastructuur

D66 wil dat Nederland vooroploopt met een digitale infrastructuur met de snelste netwerken, dataopslag en internetknooppunten, zowel in de stad als in het buitengebied. Investeerders worden aangetrokken en bureaucratische barrières afgebouwd. Zo kunnen steden zich ontwikkelen tot ‘smart cities’ en een voortrekkersrol vervullen op het gebied van innovatie, gezondheid en duurzaamheid. Netneutraliteit wordt ook in de toekomst gewaarborgd. Behalve in technische infrastructuur moet Nederland ook investeren in technische vaardigheden. In het reguliere onderwijs nemen digitale vaardigheden en databewustzijn een belangrijke plaats in en in het kader van het leven lang leren wordt iedereen de mogelijkheid geboden digitaal vaardig te worden en te blijven. Regels voor Europese staatssteun moeten aangepast worden om lokale overheden meer ruimte te bieden om snel internet aan te leggen.